Laparoskopik fıtık ve cerrahi tedavisi

0
535
belly

Fıtık nedir?

Fıtık,  karın duvarı kasları arasındaki arasındaki  potansiyel zayıf noktaların  genişlemesi veya yırtılması sonucu iç organların vücut dışına doğru yer değiştirmesine  bağlı oluşan şişiklerdir.  Bu şişliklere karın zarından oluşan bir keseleşme eşlik eder. Fıstık kesesi içine,  karın içerisinde yer alan ve hareketli olan her türlü organ en fazla da bağırsaklar ve omentum denilen yağlı örtü girebilir.  En sık rastlanan tipleri kasık fıtığı ve ameliyat kesi yeri fıtıklarıdır.

 Fıtığa neden olan kolaylaştırıcı sebepler nelerdir?

 1. Ailesel ve anatomik yatkınlık,
 2. Ağır ve efor gerektiren işlerde çalışmak,
 3. Obezite,
 4. Kronik akciğer hastalığı (astım bronşit vb.) nedeniyle uzun süren öksürük,
 5. Efor gerektiren dışkılama ve idrar yapma zorlukları (kabızlık, prostat büyümesi)
 6. Kollajen bağ dokusu hastalıkları, geçirilmiş ameliyat kesi bölgelerinde oluşan zayıf noktalar, hareketsizliğe bağlı karın kaslarında zayıflık ve erime.

Fıtıklar ağrıya neden olduğu gibi, boğulma ve sıkışma sonucunda ya da içerisindeki bağırsakları zarar görmesi gibi nedenlerle, acil ameliyat gerektirebilir. Fıtık doğuştan olabilir veya sonradan gelişebilir. Zaman içerisinde geçmez ve kendiliğinden yok olmaz.

Fıtığın belirtileri nelerdir?

Komplikasyonsuz fıtıklar da ilgili bölgede eforla belirginleşen ve batına reddedilebile şişlik en belirgin bulgudur. Küçük boyutlu ve erken evre fıtıklar da hastalarda fıtık lokalizasyonuna uyan bölgede ağrı olabilir.

 Fıtığın komplikasyonları nelerdir?

 • Fıtık kesesi içerisine girilmek suretiyle karın dışına yer değiştiren organ veya yapıların batına reddedilememesi,
 • Reddedilemeyen organ bölümünün kan dolaşımının bozulmasıyla kangrenleşmesi,
 • Fıtık kesesi içinde bağırsakların yer alması durumunda, bağırsak geçişinin engellenmesine bağlı olarak dışkılayamama ve kusma ile seyreden bağırsak tıkanıklığı tablosu oluşması. 

Fıtık türleri nelerdir?

 1. Kasık Fıtıkları: Tüm fıtıkların yaklaşık %75’i kasık bölgesinde görülür. Kasık fıtıklarının %90’ı erkeklerde görülür. Direk, indirekt ve uyluk olmak üzere üç tipte olur. Direk fıtık karın duvarının zayıflamasına bağlı olarak fıtığın dışarı doğru çıkmasına verilen isimdir. İndirekt fıtık ise testisler ile birlikte torbaya kadar uzanan bir fıtık şeklidir. Uyluk fıtık sıklıkla kadınlarda  görülmektedir. Kasığın hemen altında şişlik görülür. Sıkışma ve boğulma riskleri yüksektir.
 2. Göbek Fıtıkları: Karında göbek çukurundaki kanal doğumdan sonra kapanmaktadır. Ancak bu açıklık tam olarak kapanmayabilir ve karın duvarında zayıf bir nokta olduğu için fıtıklaşmaya neden olabilmektedir.
 3. Kesi Yeri Fıtığı: Karın ameliyatlarından sonra ameliyat yerinde gelişen fıtıklardır. Karın ameliyatlarından sonra %2- %10 arasında görülmektedir. Normal ameliyatla onarılmalarından sonra dahi %20- %45 oranında tekrarlama görülebilmektedir. Son yıllardaki araştırmalar kesi yeri fıstıklarında Laparoskopik onarımın daha üstün ve tekrarlama oranlarının daha az olduğunu göstermektedir.
 4. Epigastik Herni: Karın göbek üst kısmında fıtık olmasıdır.
 5. Spiegel Herni: Karın her iki yan kısmında kasların arasından gelişen fıtıklardır.

 Fıtık Nasıl Tedavi Edilir?

Fıtığın tek etkin tedavi yöntemi ameliyat ile onarımıdır. Yıllar içerisinde çok farklı cerrahi teknikler uygulanmış olup, artık standart kabul gören yöntemler belirlenmiştir. Günümüzde fıtık ameliyatları iki yöntemle yapılmaktadır. Fıtığın açık cerrahi yöntemle onarımında zayıf bölge önden ve arkadan olmak üzere farklı yaklaşım teknikleri mevcuttur. Uygun ve gerekli vakalarda yama materyalleri kullanılabilir. Laparoskopik cerrahi onarım, karın duvarındaki zayıf noktalara arka taraftan yaklaşıma imkan veren, son yıllarda popüler olmuş başarılı ve tercih edilen bir yöntemdir.

Laparoskopik fıtık onarımı nasıl yapılmaktadır?

Laparoskopik fıstık onarımı, genel anestezi altında, karnın alt kısmında yapılan üç adet küçük kesi ile laparoskopi teknolojisi ve uygun yamanın kullanıldığı bir yöntemdir. Bu yöntemle cerrahın içi boş bir kanaldan özel bir kameraya bağlanmış teleskop yardımıyla, fıtık ve çevre dokuları bir ekrandan görebilmesi sağlanmaktadır.  Bu görüntü yardımıyla iki adet daha küçük çalışma tüpü yerleştirilerek fııtık alanı ortaya çıkarılır. Fıtık, karın duvarı arkasından yerleştirilen özel bir yama ile kapatılmakta ve küçük zımbalar ya da doku yapıştırıcısı yardımıyla da tespit edilmektedir.

 Laparoskopik fıtık cerrahisinin açık ameliyata göre farklılıkları nelerdir?

 • Ameliyattan sonra daha az ağrı hissedilir,
 • İyileşme süreci daha hızlı olmaktadır,
 • Erken işe ve günlük aktiviteleri görülmektedir. Hastalar 2-3 gün içerisinde günlük işlerini yapar 5-7 gün içerisinde aktif iş hayatlarına döner 10 gün sonra da araba kullanır noktaya gelirler.
 • İki taraflı kasık fıtıklarında üç adet küçük delikten her iki tarafın fıtıklarının da onarılabilmesi avantajını sağlar.
 • Tekrarlayan (nüks) fıtıklarda  yapılması avantajdır.
 • Ameliyat yeri his kaybı açık ameliyata göre daha azdır.
 • Ameliyat yeri gerilme hissi çok olmamaktadır.
 • Daha az ameliyat yeri izi görülmekte ve iyi kozmetik sonuçlar vermektedir.
 • Sporcularda çok daha az performans kaybı gözlemlenmektedir.

 

Kaynak: Central Hospital

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here